Grafologie

 

Grafologie

 

Seminář (šestihodinový) je určen těm, které zajímá písmo jako prostředek hledání cesty k poznání svých schopností a možností, svých omezení a jejich příčin, jako prostředek k profesnímu i osobnostnímu rozvoji.

Ne všechny tyto aspekty lze vtěsnat do několikahodinového „vhledu“ do grafologie. Ale je možné na jeho základě pojmenovat a vidět věci, které dříve zůstávaly skryty.

Cílem seminářeje poskytnutí základních teoretických a praktických znalostí v oboru grafologie. Předložení „ochutnávky“ jako podkladu pro možné rozhodnutí dalšího a hlubšího studia.

Co je to grafologie

Grafologie je empirická věda, která hledá souvislosti mezi povahou a rukopisem. Vychází z předpokladu, že rukopis je obrazem pisatelova života, zrcadlem jeho duševních i mravních kvalit.

Možnosti grafologie

Grafologie mapuje v širokém záběru strukturu a dynamiku osobnosti pisatele. Z písma je možné vyčíst vitalitu, temperament, pracovní výkonnost, míru extroverze a introverze, hodnotovou orientaci, fantazii, sebeovládání, citovost, způsob myšlení, míru inteligence, strategii chování vůči druhým, vztah k sociálnímu okolí atd. Dokáže vykonturovat psychickou tvář pisatele – proto je i využívána v kriminalistice. Pomůže v partnerských a obchodních vztazích, protože dokáže specifikovat schopnosti k výkonu, tendence jednat určitým způsobem, odhalí slabiny, které má i nepřekonatelný šéf, ukáže na organizační schopnosti, ale také na sklon k lhavosti nebo přímo k podvodnému jednání. Rukopisy našich partnerů (třeba obchodních) nám mohou poskytnout důležité informace k rozhodnutím, které chceme a potřebujeme učinit.

 

Obsahové zaměření semináře o grafologii zahrnuje:

  • úvod do grafologie, vymezení jejích možností v jednotlivých oborech lidské činnosti
  • tajemství grafických znaků a písmové symboliky
  • co prozradí váš rukopis (např. sociální cítění, strach, věcnost, soucitnost, konfliktnost, schopnost pro podnikání, sebevědomí, svědomitost, samotářství apod.)
  • lze z podpisu poznat člověka?
  • znaky nepoctivosti, kriminální grafologie – grafologie jako detektor lži
  • konkrétní ukázky písma různých osobností s nástinem využití dovedností získaných studiem grafologie
  • pomocí vlastního písemného vyjádření se přesvědčíme o své jedinečnosti, která se nám samozřejmě líbí (potřebujeme se mít rádi), ale někdy si s ní nevíme rady… Nebudeme hodnotit, budeme se snažit porozumět, pochopit souvislosti, zamyslet se nad vlastním potencionálem.

Seminářem vás povede Mgr. Miloslava Havlíčková, absolventka Richterovy grafologické školy 

Cena semináře je 1 800 Kč

Přihlásit se můžete na: info@miahavlickova.cz;  tel.: 724 368 903

  (termín - viz termíny kurzů)   

Doplňující písemné materiály jsou v ceně kurzu.

TOPlist